Studovna

Nabízíme žákům portál pro domácí studium v době uzavření školy.  Po dohodě s vyučujícími je možné využívat stránky i dál. Všechny nabízené portály jsou jen možností na procvičování. 

Na základě zpětné vazby od rodičů budou úkoly pro 2.stupeň od příštího týdne zadávány vždy na celý týden najednou a pak po týdnu smazány, aby bylo vše přehlednější. Děkujeme všem rodičům za pomoc a spolupráci. 

Hlavně na 2.stupni prosíme o dohled nad splněním úkolů. Některé děti vůbec nereagují a návrat do školy bude pro ně extrémně těžký.

Není nutné pracovat s dětmi, nevadí nám odeslané cvičení s chybami. Máme alespoň kontrolu, co jim jde a co ne. Děkujeme.

Jedním z nástrojů domácí výuky bude aplikace "Umíme to". K přihlášením do aplikace bude zřejmě nutná pomoc rodičů. Přikládáme tedy jednoduchý návod, jak na to.

Další výukové weby

Česká televize spouští výukový web a vysílání každý den od 9 hodin.

Pro další možnosti procvičování: